Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid!

Det kan være svært at forholde sig til døden og hvad der lige er sket. Det kan desuden være utrolig svært at finde det rette ben at stå på, når man er til begravelse eller bisættelse. Der er mange uskrevne regler og hele oplevelsen er utrolig følelsesladet, nervøs og sårbar.

Vi ved at det er ømt punkt og mange føler sig lidt utilpasse og er måske også bange for at gøre noget forkert, som kan forstyrre andre eller gøre andre mere kede af det. Dette skriv er til dig der ikke vil gøre noget forkert, huske det hele, være der for de efterladte og tillade sorgen.

Før i tiden var der mange traditioner forbundet med begravelser, men i dag har tiden forandret dele af ceremonien. Præster er blevet mere fleksible og man kan som pårørende selv vælge musik til begravelsen. Desuden er flere præster mere tilbøjelige til at holde en personlig tale der fortæller om den afdøde i forhold til tidligere, hvor det var en mere formel og upersonlig tale der blev holdt.

Det vigtigste er kærlighed og omsorg

Der kan være en utrolig stor frustration forbundet med et tab. Det vigtigste for de pårørende er at de ved at de kan få støtte og dermed ikke føler sig alene.

Giv gerne dit ord på at vedkommende ikke er alene og giv gerne til kende at du vil hjælpe med diverse ting og være der for vedkommende når de skulle få brug for det. De har brug for at tale, bearbejde og lave andre ting når de har lysten til det.

Det betyder utrolig meget at få støtte, omsorg og opmærksomhed fra venner og familie. At dele et minde, en tanke eller en oplevelse om fremtiden og fortiden kan også være en stor glæde for den efterladte. Lad det ikke skræmme dig, det er godt at få sorgen bearbejdet, så bare glæd jer over hinanden og det i oplevede med den afdøde.

En velfortjent afsked

Danskerne holder stadig fast i ritualer og værdier, også de yngre efterladte. Vi forsøger i dag at gøre begravelsen mere personlig og give den afdøde en velfortjent afsked, der beskriver hvem vedkommende var og hvad vedkommende betød for de efterladte. Dette er en smuk hyldest som flere og flere præster støtter op omkring.

Hvad skal jeg sige til de pårørende?

En begravelse er ofte forbundet med sorg, vemodighed og afsavn. Det kan være svært at miste og de pårørende står ofte i en svær situation. Derfor er det vigtigt at vise sin medfølelse og forståelse for at de sorger og hvilken situation de står i.

Hvad betyder kondolere?

Du har sikkert hørt det tidligere eller måske selv sagt det, men uden helt at vide hvad det betyder og indebærer. At kondolerer stammer fra latin og betyder at man viser sin deltagelse i andres sorg. Med andre ord at man føler med dem og viser at man kan føle deres sorg. Man kondoler første gang man mødes med de nærmeste pårørende, og det kan både ske før eller efter ceremonien.

At kondolere kommer fra den ældre generation og det forventes ikke at unge kondolerer. På de sociale medier er det også brugt at man kan vise sin forståelse og medfølelse ved at skrive dette, men det skal dog bruges med omhu. Det er en høflig og formel måde at udtrykke sig på og det kan med fordel bruges hvis det ikke ønskes at være for personlig overfor den pårørende.

Ordet kondolence indeholder flere ord og er en slags betegnelse for både medfølelse, tilkendegivelse, vise empati og samtidig en venlig gestus. At sige kondolere, kan sommetider give mere mening når man når en vis alder.

Lad dit kropssprog vise medfølelse

Ligeledes kan det være en idé blot at vise sin forståelse og medfølelse ved kropssprog. Kondolere kan virke lidt fremmed eller upersonlig hvorimod kropssprog vil takles anderledes end det verbale. Vis derfor empati ved at tage den pårørendes hånd, ligge hånden på skulderen eller holde begge hænder samlet om den pårørendes. På den måde viser du med kærlige tegn at du føler med vedkommende og det viser ofte mere end det der bliver sagt.

Må man klappe i kirken ved sang og musik optræden?

Det kan være utrolig svært at finde ud af hvornår det er tilladt at klappe i kirken og hvornår det ikke er. Du kender det sikkert at man sidder til begravelse, alle er berørte og der er en anderledes stemning. Den personlige optræden var bevægende og det vil du gerne belønne med en klapsalve, men det føles alligevel forkert fordi det er kirken. I nogle sammenhænge må man klappe i kirken, men oftest ikke. Det er kun hvis der er koncerter eller lignende i kirken at dette er tilladt.

Normerne siger at hvis det er kirkelige handler der foretages, altså hvor man tjener Gud, er dette ikke tilladt da man her spiller og synger for Gud og ikke menneskene i kirken. Det er en højtidelig begivenhed og derfor bør man ikke klappe, da det vil give det en anden drejning.

Det er kutyme ikke at gøre noget og dermed ikke tillade at klappe i kirken. Men i takt med at flere og flere laver en personlig og anderledes form for begravelse med sang og tale, er det mere oplagt og acceptabelt at der klappes og understøttes optræden. Præsten kan dog kontaktes og der kan tages en snak omkring hvad den pågældende kirke acceptere.  Dog skal det huskes at der ikke skal hujes og råbes højt når optræden slutter, det hele skal foregå med respekt og empati for de pårørende.

Ring til os på 86 40 53 33

Hvordan skal jeg forholde mig til en begravelse?

Det kan være svært at vide hvordan man skal forholde sig til en begravelse. Hvilke ben skal man stå på og hvad er korrekt og acceptabelt at gøre i de forskellige situationer.

Til højtideligheden

Det er en god idé at komme til begravelsen i god tid. På den måde viser du overskud og kan hjælpe og være der for de pårørende hvis nødvendigt. Desuden kan der også falde mere ro over sindet og du kan være forberedt på begivenheden.

Ved en begravelse bæres kisten ud på kirkegården til gravstedet, hvorefter den sænkes i jorden. Ved bisættelse køres kisten til krematoriet i rustvognen. Efterfølgende vil de pårørende modtage en urne.

Til mindesamværet

Mindesamvær kaldes også gravøl, og det er noget der frivilligt holdes efter højtideligheden i kirken af de pårørende. Der serveres oftest kaffe, øl, vand og typisk med kage eller brød til. Arrangementet er en mulighed for de pårørende at samles og mindes den afdøde. Typisk vil der blive holdt personlige taler eller sunget en sang. Hvor det hele afholdes, bestemmer de pårørende, det kan være lige fra en restaurant, Kirkens lokaler til hjemme hos de pårørende eller noget helt andet.

Vis kærlighed, medfølelse og forståelse

Det vigtigste som gæst ved en begravelse eller bisættelse er at forholde sig roligt, være en hjælpende hånd hvis nødvendigt for de pårørende og vise respekt med påklædning og færden. Du kan berolige og vise din empati og medfølelse og mest af alt, forsøge at give varme og kærlighed til de pårørende ved at være til stede og mindes minderne med de pårørende.

Ring til os på 86 40 53 33