Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid

Begravelseshjælp: 2019
Børn under 18 år.
9.400,00
Personer på 18 år eller derover
11.200,00

Formuegrænse:
Personer uden ægtefælle
18.800,00
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år.
37.500,00

Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 30.000,00 kr. og 48.700,00 kr.
Begravelseshjælpen efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050,00 kr.

Sygeforsikringen Danmark:
Var afdøde medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2
vil der være et tilskud på kr. 1.400,00.
Der ydes ikke tilskud ved medlemskab i gruppe 5.