Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid!

Det kan være meget svært at danne sig et overblik, over hvilke forhold man skal tage stilling til, når man skriver sit testamente. Der er mange overvejelser man gør sig, og mange af overvejelserne og beslutningerne kan være svære at tage. Man vil altid være sikker på, at sine ejendele går til de rette og dem man selvfølgelig selv ønsker arven skal gå til.

Gennem oprettelsen af testamente, kan du selv bestemme hvem der skal arve dine værdier og ejendomme men der er dog nogle betingelser og fremgangsmåder til oprettelsen af testamentet, der skal tages hensyn til.

I denne artikel gennemgåes de væsentligste emner omkring et testamente.

Tvangsarv

Selvom du opretter et testamente, er der krav for hvor meget, og om hvem der skal arve din formue. Tvangsarvinger har krav på minimum 25% af formuen. Når du opretter dit testamente, kan du dog fordele de resterende 75%, som du selv ønsker.

For at kunne oprette et testamente skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Være i stand til at handle fornuftigt

Ved testamenteringen er det som nævnt kun muligt, at bestemme hvem tre fjerdele af arven skal gå til, hvor at den sidste fjerdedel skal gå til tvangsarvinger. Testamentet skal være skriftligt, og skal godkendes af en notar eller to vidner i byretten.

Tvangsarvinger er:

Tvangsarvinger

Skriver du ikke et testamente, så vil dine ejendomme gå til din ægtefælle, børn, børnebørn m.v. Hvis du ikke er gift, eller har børn, vil rækkefølgen se således ud:

 1. Forældre
 2. Søskende
 3. Søskendes børn
 4. Dine bedsteforældre
 5. Dine bedsteforældres børn

 For mere information, læs mere her: https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/Oekonomi-i-familien/Gaver-og-arv/Testamente

Hvordan skal arven fordeles?

Skal alle børn arve lige meget? Er der nogle børn der skal have mere end andre? Skal din formue fordeles mellem dine tvangsarvinger og andre relaterede? Har du tænkt rækkefølgen af arvinger igennem? Er det kun i familien, eller også mennesker ude for familien der skal være arvinger af din formue?

Løbende opdatering af testamente

Er der kommet ændringer i familien? Ændringer i familien, kan have en stor forskel i, hvordan du vil fordele din formue. Det er derfor vigtigt løbende i livet at opdatere dit testamente, så at det hele tiden passer til dine ønsker vedrørende arv.

Båndlæggelse af arv

Er bange for at dine arvinger misbruger arven, på sjov og ballade? så burde du overveje at båndlægge din arv. Ved at båndlægge din arv, kan du selv bestemme hvad arven bruges på, og hvornår at arven kan udbetales. Der er dog enkelte restriktioner i forhold til båndlæggelse af arv:

 • Båndlæggelse kan ske på friarv, samt tvangsarv til arvinger under 25.
 • Tvangsarv til ægtefælle, og personer over 25 kan ikke båndlægges.

Det der sker hvis du ikke har opretter testamente

Hvis du ikke har oprettet et testamente, vil din arv blive fordelt efter arveloven. Her bliver arven fordelt ud fra din civil-status og om du har børn:

 • Alene uden børn: Dine forældre er første arving, såfremt at dine forældre ikke længere lever, går det til dine søskende som er anden arving.
 • Alene med børn: Dine børn arver hele formuen.
 • Gift med børn: Din ægtefælle arver halvdelen af din formue, og dine børn arver den anden halvdel af din formue.
 • Gift uden børn: Din ægtefælle arver hele din formue. Bortgår din ægtefælle, fordeles din formue mellem, forældre og søskende.
 • Ugift med børn: Barnet arver hele formuen.

Ugift uden børn: Dine forældre arver hele formuen. Er dine forældre bortgået arver søskende din formue.

Nødtestamente

Normalt skal man oprette et almindeligt testamente, men i tilfælde af nødsituationer, sygdom eller anden form for forhindring, kan du oprette et nødtestamente. Dette testamente stopper med at gælde, når der er gået tre måneder, hvor at der har været mulighed for at oprette et almindeligt testamente. Det er muligt at oprette sit nødtestamente gennem:

 • En SMS-besked
 • En E-mail
 • I et brev
 • På et papir

Faktisk er der ikke nogen specielle krav til hvordan nødtestamentet skal udformes, men det er dog vigtigt at, du kan bevise, at det er dig der har skrevet testamentet.

Børnetestamente

Her er der mulighed for at sige hvem, du gerne vil have forældremyndighederne, går til i tilfælde af forældre død.