Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid!

Som pårørende til en afdød, der ønsker at få sin aske spredt, kan man have mange spørgsmål. Derfor har vi i dette indlæg besvaret de spørgsmål, vi ofte bliver stillet, når afdødes sidste ønske er askespredning. Du er også velkommen, til at kontakte din lokale bedemand i Randers og omegn.

Hvordan forgår askespredning?

For at en askespredning kan tage plads, skal der være skriftlig dokumentation for, at den afdøde kan få spredt sin aske. Er der ikke dokumentation, er det muligt at kravet vedrørende dokumentation til askespredningen kan fraviges, hvis der ingen tvivl var, om den afdøde ønskede sin aske spredt udover havet.

Når at asken skal spredes, er det muligt for de pårørende, selv at sejle ud i havet og sprede asken.

Regler for ceremonien for askespredning

Det er kun tilladt at sprede aske på åbent hav. Det vil sige, at afdødes aske ikke kan
spredes i skoven, ved stranden eller i søen. Asken skal spredes mindst 200 meter fra kysten, og handlingen skal dermed ske fra en båd.

 • Det er ikke tilladt at sprede asken i en sø
 • Askespredningen skal forgå i åbent hav
 • Askespredningen skal forgå minimum 200m fra land
 • Det er ikke tilladt at sænke urnen ned i havet, men urnen skal i stedet åbnes og spredes udover havet
 • Askespredningen må ikke vække opsigt

Ring til os på 86 40 53 33

  Deling af asken

  For de pårørende er det muligt at få delt asken i to forskellige urner. Dette kan være grundet ønske om at få spredt den ene halvdel udover havet, og den anden halvdel begravet.

  Angivelse om ønske af askespredning

  For at kunne få spredt sin aske udover havet, skal der angives et ønske om askespredning. Dette kan gøres gennem Borger.dk, eller ved nedskrivelse på papir f.eks. i form af et testamente. I kan kontakte ligeledes kontakte begravelsesmyndigheden i jeres sogn. De vil for det meste godkende anmodningen, hvis afdøde har nedskrevet sit ønske om askespredning til søs. Dette kan for eksempel være skrevet ind i afdødes ”mit sidste ønske”.

  Hvis afdøde ikke har nedskrevet sit ønske om at få sin aske spredt, men I ved, at det var det vedkommende ønskede, kan I alligevel godt søge om tilladelsen. Det kan dog blive en mere besværlig proces, da I skal kunne dokumentere, at afdøde ønskede askespredningen.

  Informationerne, som skal indgå i angivelsen vedrørende askespredningen, er følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Cpr nr.
  • Dato
  • Underskrift

  Ring til os på 86 40 53 33

  Hvor lang tid må der gå før asken spredes?

  Så snart kremeringen er foretaget, og urnen ankommer, skal I tage ud og sprede asken. Det er ikke tilladt at opbevare urnen derhjemme eller andre steder for at vente med askespredningen.

  Hvad er reglerne omkring askespredning?

  Der er flere regler om askespredning. Dette er selvfølgelig noget, som vi hos Kronjyllands Bedemandsforretning kan hjælpe jer med at holde et overblik over. Derfor vil vi blot liste de vigtigste regler her:

  • Asken må kun spredes over åbent hav, større fjorde eller bugter og mindst
   200 meter fra land
  • Urnen må ikke sænkes ned i havet, men skal åbnes over vandet. Efter
   spredningen skal urnen destrueres
  • Det er de efterladtes ansvar at askespredningen foregår på en måde, der ikke
   vækker opsigt eller generer nogen

  Ring til os på 86 40 53 33

  Kan man holde en mindehøjtidelighed ved havet inden askespredningen?

  Hvordan askespredningen håndteres på selve dagen, er i høj grad op til de pårørende og afdødes ønsker. Det kan være med en lille mindehøjtidelighed ved havet eller blot lidt stilhed med den nærmeste familie.

  Hvem skal være med til askespredningen?

  Det er meget forskelligt, hvem der er med til askespredning. Det er igen helt op til afdødes sidste ønske og de pårørende. Ofte er det dog mindre forsamlinger, hvor det kun er den tætteste familie der er med, da den større ceremoni allerede er foregået noget tid forinden.

  Hvem skal sprede asken?

  Det er de pårørende til afdøde, der kan sprede asken. Hvis I ikke ønske at sprede asken selv, kan I dog anmode om, at bedemanden tager med ud og spreder asken.

  Skal der være en præst til stede?

  Der skal ikke være en præst til stede ved askespredningen. Den kirkelige mindehøjtidelighed vil blive afholdt før askespredningen. Præsten vil altså ikke være til stede til spredningen af asken, som ellers ved bisættelser og begravelser.

  Ring til os på 86 40 53 33