Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid

Hvordan forgår askespredning?

For at en askespredning kan tage plads, skal der være skriftlig dokumentation for, at den afdøde kan få spredt sin aske. Er der ikke dokumentation, er det muligt at kravet vedrørende dokumentation til askespredningen kan fraviges, hvis der ingen tvivl var, om den afdøde ønskede sin aske spredt udover havet.

Når at asken skal spredes, er det muligt for de pårørende, selv at sejle ud i havet og sprede asken.

Regler for ceremonien for askespredning

  • Det er ikke tilladt at sprede asken i en sø.
  • Askespredningen skal forgå i åbent hav.
  • Askespredningen skal forgå minimum 200m fra land.
  • Det er ikke tilladt at sænke urnen ned i havet, men urnen skal i stedet åbnes og spredes udover havet.
  • Askespredningen må ikke vække opsigt.

Deling af asken

For de pårørende er det muligt at få delt asken i to forskellige urner. Dette kan være grundet ønske om at få spredt den ene halvdel udover havet, og den anden halvdel begravet.

Angivelse om ønske af askespredning

For at kunne få spredt sin aske udover havet, skal der angives et ønske om askespredning. Dette kan gøres gennem Borger.dk, eller ved nedskrivelse på papir f.eks. i form af et testamente. Informationerne, som skal indgå i angivelsen vedrørende askespredningen, er følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Cpr nr.
  • Dato
  • Underskrift