Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid!

Hvad sker der med os når vi dør?

… Og hvad skal jeg gøre som pårørende?

Bekræftelse af dødsfaldet gennem lægen – dødsattest

 • Afhentning af den afdøde
 • Obduktion
 • Organdonation?

Efter at den afdøde er blevet afhentet og obduceret for at bekræfte dødsårsagen, skal de nærmeste pårørende tage stilling til eventuel organdonation til transplantation, hvis ikke den afdøde på forhånd har tilkendegivet deres vilje på sagen.

Når lægen har bekræftet omstændighederne omkring dødsfaldet, udskriver vedkommende en dødsattest og sender den og relateret information til Sundhedsstyrelsen, der derefter registrerer dødsfaldet i dødsårsagsregisteret.

Anmeldelse af dødsfald

 • …på borger.dk
 • Skat
 • Pensionsudbetaling
 • Offentlige ydelser
 • Forsikringsselskab
 • Abonnementer
 • Køretøjer
 • Ejendomsskat
 • Bankkonti
 • Godkendelsesattest

I tilfælde af dødsfald, skal du udfylde en dødsanmeldelse. Anmeldelsen af dødsfald skal senest ske to hverdage efter dødsfaldet.

Ved et dødsfald, vil flere af de ovenstående punkter automatisk blive underrettet omkring dødsfaldet, men for at få en hurtigere ekspedition, burde de pårørende ringe for at anmelde dødsfaldet.

Kontakt bedemand

En bedemand skal kontaktes umiddelbart kort tid efter dødsfaldet i forbindelse med begravelses- eller bisættelsesorganisering.

Hvordan skal begravelsen være?

 • Kirkelig eller borgerlig begravelse? (Skal præst medvirke, var afdøde medlem af folkekirken?)
 • Begravelse eller bisættelse?
 • Mindehøjtidelighed?
 • Vejledning til valg af gravsten
 • Valg og levering af kiste
 • Kørsel med rustvogn
 • Dødsannoncer

De ovenstående punkter skal de pårørende tage stilling til efter et dødsfald. Har den afdøde ikke nogen pårørende, er det bopælskommunen der skal betale for udgiften til begravelsen eller bisættelsen, og i dette tilfælde vil det også være kommunen der vil bestemme, hvordan bisættelsen eller begravelsen vil forgå.

Skal du stå en for begravelse eller bisættelse i Randers eller omegn? Kronjyllands Begravelsesforretning er din lokale bedemand i Randers og omegn. Kontakt os hvis du ønsker at give en værdig afsked til afdøde. For os er tillid altafgørende.