Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid

● Hvad betyder ”de ukendtes sted”?
● Hvem kan ligge på ”de ukendtes sted”?
● Hvad koster en plads på ”de ukendtes sted”?
● Hvad er fordelene ved at vælge ”de ukendtes sted”?
● Er der mulighed for fornyelse af gravsted?

“De ukendtes sted” kaldes også “askefællesgrav”, “de ukendtes grav” eller anonym urnefællesgrav. De forbindes ofte med den form for begravelse, der udføres hvis afdøde enten ikke har familie eller pårørende. Desuden kan det bruges, hvis der ikke ønskes nogen form for pynt og vedligehold på gravstedet.

Hvad betyder ”de ukendtes sted”?

Tidligere var det sådan at en ”askefællesgrav” betød at afdøde nedsættes på et anonymt sted som pårørende ikke kendte til, da det ikke var muligt at deltage i selve nedsættelsen eller få stedet oplyst efterfølgende.

I dag er det anderledes. Alle pårørende bliver tilbudt og spurgt ind til, om de ønsker at deltage ved nedsættelsen og dermed få at se hvor afdøde ligger. Hvis det ønskes, kan det hele som tidligere foregå helt anonymt og selve stedet for nedsættelsen vil ikke blive oplyst.

Det er et oplagt begravelsessted hvis afdøde ikke har pårørende eller hvis der ikke ønskes et gravsted der skal passes. Selve nedsættelsen kan være både anonym og med pårørende.

Hvem kan ligge på ”de ukendtes sted”?

Alle har mulighed for at ligge på den anonyme plads, og både urner og kister kan nedsættes.
I Danmark er både de kommunale, og de der hører under folkekirken, mulige begravelsessteder alle kan benytte sig af, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Urnen vil blive placeret tilfældigt på det pågældende græsareal på kirkegården.

Det er ikke muligt at købe en plads og bestemme hvor urnen skal nedsættes, da dette bestemmes efter plads og tilfældighed.

Hvad koster en plads på ”de ukendtes sted”?

Det er meget forskelligt hvad et gravsted koster og dermed også ”de ukendtes sted”. Det afhænger dels af kirkens takster og sogn. Desuden har det betydning om afdøde var medlem af folkekirken og hvilken kirkegård der bruges.

Hvis urnen skal flyttes, vil der for dette blive opkrævet et gebyr. Gebyret afhænger igen af sted og kirke.

Hvad er fordelene ved at vælge ”de ukendtes sted”?

Fordelen ved denne form for begravelse er, at der ikke skal vedligeholdes et gravsted og man er dermed ikke forpligtet til besøg på kirkegården. Derfor vælger nogen også bevidst at blive begravet der, således at de efterladte ikke forpligtes.

Der tegnes en vedligeholdelsesaftale med kirkegården, så de har ansvaret de pågældende 10 år.

Er der mulighed for fornyelse af gravsted?

Det er ikke muligt at forny gravstedet på “de ukendtes sted”. Stedet er anonymt og pårørende ejer ikke en bestemt plads. Dette er endnu en fordel, at pårørende ikke behøver at tage stilling til forlængelse eller oprydning af gravsted.

Efter fredningstidens udløb på 10 år, vil der efterfølgende være mulighed for at en anden afdød vil kunne nedsættes i jorden og få fred.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte din lokale bedemand i Randers og omegn.