Kronjyllands Begravelsesforretning - Et spørgsmål om tillid!

Alle børn har forskellige måder at reagere på sorg – og det er derfor vigtig at være opmærksom på deres følelser, behov og eventuelle ændringer i deres adfærd i forbindelse med det, at miste en mor, far eller anden tæt relation.

Sorg hos børn, som mister

Sorgen kommer på udtryk afhængigt af barnets alder, modenhed, temperament og tabets omstændigheder. Dette nødsager at pårørende og tætte familiemedlemmer skal holde tæt øje med barnets sorgreaktioner, for at bedømme behovet, og typen af støtte de har brug for, evt. løbende op til, under og efter tabet.

At miste er en individuel oplevelse af sorg – men en ting et barn skal støttes i uafhængigt af omstændighederne. De voksne omkring barnet skal vide hvornår de skal søge hjælp for barnet, og hvornår det er nødvendigt.

Sorgreaktioner hos børn, som burde udløse bekymring hos forældre og pårørende

  • Atypisk, udfordrende og aggressiv adfærd
  • Angst eller vrede
  • Søvnproblemer og dårlig søvnrytme
  • Fysiske gener og ubehag
  • Opmærksomhedskrævende adfærd
  • Følelser af skyld, skam eller selvbebrejdelse
  • Hastigt øget modenhed eller regressiv opførsel
  • Social tilbagetrækning

Behovet for støtte mht. sorg er naturligt, og børn har brug for dyb medfølelse fra de mennesker der er dem tættest, så deres eventuelle forvirring, smerte eller fortvivlelse kan blive understøttet igennem hele forløbet. Hvis barnet synes at udvise bekymrende adfærd, såsom beskrevet på ovenstående liste, burde man sikre deres tryghed bedst muligt. Dette kan man gøre ved at sørge for, at de får mulighed for at udtrykke deres følelser og bekymringer vedrørende deres sorg på en sund og konstruktiv måde i samarbejde med familie, venner og professionelle.

Læs mere om børns sorgreaktioner, og hvad du kan gøre for at hjælpe hos www.bornsvilkar.dk eller cancer.dk/omsorg.