Kære Kirsten
Vi vil gerne sige dig tusind TAK for hjælpen ifm. min mosters død og bisættelse.
Tak for din hjælp hele vejen igennem. Vi kunne ikke være mere tilfredse.